Witaj w naszym sklepie. Kod rabatowy na Twoje pierwsze zamówienie Etho15

1. Zakres ważności regulaminu

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy firmą Agata Kokocińska-Kusiak Ethoplanet, ul. Czarnowiec 28, 08-445 Czarnowiec, NIP: 9482512044, REGON: 380859848 (zwaną poniżej EthoShop) i jej Klientami – Konsumentami (w rozumieniu 22 (1) k.c.)

2. Proces zamówienia, umowa kupna, limity zamówienia i odsprzedaż komercyjna

1. Przebieg procesu zamówienia

EthoShop oferuje swoim Klientom szeroką gamę produktów dla zwierząt domowych. Klient, klikając na produkt lub opis produktu, przechodzi do strony ze szczegółami dotyczącymi np. rodzaju, wielkości lub smaku. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku poprzez podanie żądanej ilości i kliknięcie na symbol koszyka zakupów.

Klikając na przycisk “Twój koszyk”, wyświetlany w prawym górnym rogu sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian.

Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk “ZAMÓWIENIE”. Zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Klient może zarejestrować się jako nowy użytkownik albo kontynuować zakup bez konieczności rejestracji. W takim wypadku Klient musi w następnym kroku podać swój adres i dane do rachunku.

Następnie, klikając na przycisk “Dalej”, Klient przechodzi do przedostatniej strony “Podgląd”, na której znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia (w tym ustawowy podatek VAT), dostawy i kosztów przesyłki.

Zamówienie zostaje wysłane poprzez kliknięcie przycisku “Wyślij zamówienie”. Oznacza to, że wiążąca oferta kupna została złożona.

2. Umowa kupna

Produkty oferowane w sklepie są sprzedawane wyłącznie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, tj. wyłącznie konsumentom zawierającym transakcję w celu, który nie może być przypisany ani do ich działalności gospodarczej, ani do ich niezależnej działalności zawodowej. Oferty pojawiające się na naszej stronie internetowej www.ethoshop.pl nie są zatem skierowane do przedsiębiorców. Przedsiębiorcy to osoby fizyczne, prawne lub spółki osobowe posiadające zdolność prawną, które zawierając transakcję, działają w ramach swojej działalności handlowej lub zawodowej.

Przedstawienie asortymentu w sklepie EthoShop służy jako ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk “Wyślij zamówienie”. Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy. Zawarcie umowy kupna z EthoShop następuje w momencie, gdy EthoShop przyjmie zamówienie klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki).

W przypadku indywidualnych projektów na zamówienie, zawarcie umowy kupna następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia realizacji uzgodnionego wcześniej projektu przez EthoShop drogą e-mailową.

3. Limity zamówienia, odsprzedaż komercyjna

Produkty sprzedawane są wyłącznie konsumentom w ilościach detalicznych. Oferta EthoShop zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert umownych, które zostały sporządzone w celu odsprzedaży towarów w celach handlowych.

3. Ceny i koszty przesyłki

1. Ceny

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i pozostałe elementy składowe, dodatkowo doliczone mogą zostać koszty przesyłki.

2. Koszty przesyłki

1. Przy zamówieniach za minimum 399 zł dostawa gratis

2. Przy wartości zamówienia poniżej 399zł doliczany jest koszt przesyłki : 19 zł (paczkomat) lub 24 zł (kurier).

3. Maksymalna waga każdej paczki, jaką możemy wysłać, wynosi 25 kg. Zamówienia o wadze powyżej 25 kg będą wysyłane w 2 lub więcej paczkach (w zależności od wagi). W przypadku takich zamówień możliwe jest naliczenie opłaty manipulacyjnej na pokrycie dodatkowych kosztów w wysokości 19 zł za dodatkową paczkę.

4. Ostateczny koszt dostawy można zobaczyć w podglądzie zamówienia po zalogowaniu lub podaniu adresu dostawy.

5. W sklepie EthoShop minimalna wartość zamówienia wynosi 199 zł. Poniżej tej kwoty nie realizujemy zamówień.

4. Dostawa

Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy wynosi od 1 do 12 dni roboczych. Termin dostawy liczony jest od dnia następującego po dniu zawarcia przez Klienta umowy kupna-sprzedaży z EthoShop (zgodnie z postanowieniami 2 Regulaminu sklepu), z wyjątkiem zakupu dokonywanego na specjalne zamówienie (projekt indywidualny). W przypadku płatności przelewem za zakupiony towar, termin dostawy rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w którym Klient dokonał polecenia przelewu środków na rzecz EthoShop z tytułu zakupu.

Czas dostawy może różnić się w zależności od dnia tygodnia, w którym złożono zamówienie. Maksymalny czas dostawy wynosi 12 dni roboczych. Jeżeli ostatni dzień terminu dostawy przypada na sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, termin dostawy zostaje automatycznie przedłużony na kolejny dzień roboczy.

Dostawa odbywa się w godzinach 08:00-17:00, jednak dokładny czas może być uzależniony od trasy kuriera

W przypadku, gdy EthoShop nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć zamówionych produktów, ponieważ nie może ich już otrzymać od dostawcy, EthoShop może wypowiedzieć umowę. Wówczas EthoShop powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt. Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, EthoShop zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności.

Dostawy wewnątrz Unii Europejskiej nie podlegają obowiązkowi celnemu. W przypadku dostaw do krajów pozaunijnych, w szczególności Szwajcarii, obowiązek celny, podatkowy oraz inne mają zastosowanie i dopełnienie ich leży po stronie Klienta.

Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Serwisem Klienta EthoShop. EthoShop ma wówczas możliwość reklamacji towaru u podmiotu świadczącego serwis lub ubezpieczyciela. Jeśli Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji.

W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, EthoShop przekazuje odpowiedniej firmie dostawczej adres mailowy i numer telefonu klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna z EthoShop. Klientowi nie przysługuje w tej kwestii prawo wyboru lub odwołania. Więcej informacji jest dostępnych w naszym regulaminie o ochronie danych osobowych.

Odbiór osobisty może odbyć się w miejscowości Szczedrzyk (woj. opolskie) i jest możliwy tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru. W przypadku wyboru tej opcji Biuro Obsługi Klienta skontaktuje się z Klientem na podany w zamówieniu nr telefonu. Przy wyborze tej opcji jest zaznaczenie aby Klient doczytał szczegóły w Regulaminie. EthoShop nie bierze odpowiedzialności za błędnie wybraną opcję dostawy. W takim przypadku Klient pokrywa koszt dostawy.

5. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje własnością EthoShop, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone jedynie za zgodą sklepu EthoShop.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się z biurem obsługi klienta mailowo lub telefonicznie +48 575 459 055 w godz pracy biura.

W przypadku indywidualnych projektów nie ma możliwości zwrotu zamówionych towarów.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie biuro obsługi klienta EthoShop w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej (kontakt@ethoshop.pl) W tym celu Klient skorzystać powinien wysłać wypełnione i podpisane formularze zamieszczone na stronie: formularz odstąpienia od umowy.

Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie EthoShop w ciągu 14 dni.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy EthoShop zwróci Klientowi wszystkie poniesione przez Klienta koszty, łącznie z kosztami dostawy (tylko w przypadku uszkodzenia towaru bądź niezgodności towaru z opisem) w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez EthoShop informacji i wypełnionych formularzy (odstąpienie od umowy). Zwrot kwoty następuje w ten sam sposób, w jaki została zrealizowana pierwotna transakcja, chyba że wyraźnie ustalono z Klientem inne warunki zwrotu poniesionych kosztów. Klient nie ponosi kosztu zwrotu tylko w przypadku uszkodzenia towaru bądź niezgodności towaru z opisem, czyli jeśli jest to z winy EthoShop. EthoShop zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru. Towar należy odesłać w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres podany przez EthoShop w mailu zwrotnym.

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni. W EthoShop zwrot towarów do 14 dni bez podania przyczyny jest po stronie Klienta. Klient ponosi koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia zakresu standardowego sprawdzenia właściwości lub sposobu użytkowania produktu.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów: które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności, które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

7. Gwarancja i odpowiedzialność

W mocy prawnej pozostają ustawowe warunki gwarancji.

Karmy weterynaryjne powinny być stosowane jedynie na polecenie i pod obserwacją lekarza weterynarii. Podczas stosowania produktów weterynaryjnych wizyty u weterynarza w celach kontrolnych powinny odbywać się regularnie co 6 miesięcy lub też bezzwłocznie w razie pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia. Sklep EthoShop nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego stosowania produktów weterynaryjnych lub stosowania ich bez widocznej potrzeby.

8. Metody płatności i kupony

Metody płatności

  1. Metody płatności dostępne w sklepie to: przelew natychmiastowy Przelewy24, płatnośc kartą kredytową, przelew na polskie konto bankowe. W określonych przypadkach lub w zależności od wybranego przez klienta rodzaju dostawy, EthoShop zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności. Płatność poprzez wysyłkę gotówki, za pobraniem lub czeków nie jest możliwa.
  2. Podczas realizacji kuponów prosimy uwzględnić specyficzne warunki realizacji, takie jak: wartość minimalna, data ważności kuponu itd. Odpowiednia informacja jest dostępna w opisie kuponu. Zwracamy uwagę, iż przy jednym zakupie możliwa jest realizacja tylko jednego kuponu względnie zniżki. Nie jest możliwa wymiana kuponu na gotówkę lub odliczenie kuponu od wcześniejszych zamówień. Nie jest możliwa sprzedaż kuponów. Nie jest możliwe naliczenie kilku kuponów do 1 zakupu.
  3. EthoShop ma prawo wystawiać klientowi faktury drogą elektroniczną. Faktury elektroniczne zostaną przesłane do klienta e-mailem w formacie PDF. Zafakturowany podatek od sprzedaży nie uprawnia klienta do odliczenia podatku naliczonego.

9. Ochrona danych osobowych

Firma podchodzi do ochrony danych osobowych klientów bardzo poważnie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami o ochronie danych osobowych.

10. Internetowe rozstrzyganie sporów

Oficjalna platforma internetowa Komisji Europejskiej dotycząca internetowego rozstrzygania sporów (ODR) jest dostępna pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Niektórzy sprzedawcy są prawnie zobowiązani do rozstrzygania sporów za pośrednictwem platformy ODR, lecz EthoShop nie jest zobligowany, jak również nie wyraża woli uczestnictwa w internetowym rozstrzyganiu sporów.

11. Regulacja końcowa

W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej. Działamy zgodnie z polskim prawem z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Ta klauzula prawna obowiązuje wyłącznie wtedy, jeśli udzielana ochrona nie jest wykluczona przez przepisy prawne kraju, w którym znajdował się konsument w momencie składania zamówienia.

12. Facebook Pixel Custom Audience

Na naszej stronie internetowej używamy tzw. Facebook Pixel, narzędzie platformy Facebook, będącej własnością Facebook Inc., z siedzibą w 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, bądź w przypadku użytkowników z Europy, Facebook Ireland Ltd., z siedzibą w 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, która prowadzi działalność jako „Facebook”. Funkcja ta służy do prezentacji reklam („Facebook-Ads”) w ramach wizyt w sieci Facebook, dopasowanych do zainteresowań naszych odwiedzających. Chcemy mieć pewność, że nasze reklamy odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie działają w sposób narzucający się im. Ponadto, za pomocą narzędzia Facebook Pixel możemy przeanalizować działanie reklam, w celach statystycznych oraz badań rynkowych, poprzez sprawdzenie jak wielu użytkowników klika w reklamy Facebooka. Facebook Pixel jest uruchamiany przez serwis Facebook po wejściu na naszą stronę i może zapisywać tzw. pliki cookie na Państwa urządzeniu. Kiedy zalogują się Państwo w serwisie Facebook, informacje zostaną przyporządkowane do osobistego konta użytkownika. Zebrane przez Pixel dane nie umożliwiają ustalenia tożsamości użytkownika. Ściąganie i przetwarzanie danych przez Facebook podlega zasadom ochrony danych Facebook. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj. Mogą Państwo odmówić ściągania i użycia danych do prezentacji reklam przez Facebook Pixel. W tym celu mogą Państwo skorzystać z ustawień na stronie, po zalogowaniu się do serwisu Facebook. Ustawienia działają niezależnie od platformy, tzn. obejmują wszystkie urządzenia, komputer osobisty czy sprzęt mobilny.

Stan prawny regulaminu sklepu: 01.05.2021 r.

Ładuję…
  • Brak produktów w koszyku.